House of Skills

Door technologisering en digitalisering zullen de komende jaren in de Metropoolregio Amsterdam duizenden banen verdwijnen. Tegelijkertijd hebben werkgevers moeite om personeel te vinden: een mismatch tussen vraag een aanbod. House of Skills is een ‘fieldlab’ waarin diverse partijen uit de regio experimenteren en samenwerken om deze mismatch aan te pakken. Doel: de doorstroom van lager- en middelbaar opgeleiden van krimp- naar groeisectoren.

Leven lang ontwikkelen

Het is belangrijk dat de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking zich tijdig ontwikkelt én zich ook regelmatig blijft ontwikkelen. Zo kunnen zij mee met de verandering die gevraagd wordt en zijn zij voorbereid voor de arbeidsvraag van de toekomst. House of Skills werkt in de Metropoolregio Amsterdam aan de ontwikkeling van concrete producten en diensten om deze beweging mogelijk te maken.

Rol van de Board

De rol van de Amsterdam Economic Board bij House of Skills is vooral het bieden van een platform en het koppelen van Boardinitiatieven aan House of Skills.

Fase

Gerealiseerd.

Samenwerken

House of Skills is een samenwerkingsverband van partners. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om dit arbeidsmarktvraagstuk op te lossen

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt met betere aansluiting tussen onderwijs en behoeften van de markt.