Green deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

 • Gerealiseerd
 • State of the Region
 • Om de ambitie van de Board – emissie vrije stadslogistiek in 2025 – kracht bij te zetten werken we toe naar inzet op de bestaande Green Deal ‘ZES’ binnen de gehele Metropoolregio Amsterdam. Het doel is te komen tot minimaal 10 publieke en private ondertekenaars en intensivering van de inzet van bestaande ondertekenaars. Daarnaast werken we aan de lancering van meerdere Living Labs ZES in de Metropoolregio Amsterdam in de aanloop naar de State of the Region.

  Deze Green Deal is er op gericht om in 2025 de schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) en de overlast van geluid als gevolg van stadslogistiek gereduceerd te hebben tot nul.

  De Metropoolregio Amsterdam wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Daarnaast wil de regio een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

  Partners

  Connekt, Vervoerregio, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlem, Royal Flora Holland, Ahold/Albert Heijn, PostNL, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Transport en Logistiek Nederland (TLN), EVO/Fenedex.

  Wat laten we op 20 juni zien?

  Klik hier voor meer informatie.

  Waar zijn we naar op zoek?

  Vertegenwoordigers van regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam die actief willen aansluiten bij de Metropoolregio Amsterdam-brede inzet op de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek door elkaars ervaringen leren, elkaars initiatieven over te nemen of met elkaar nieuwe initiatieven ontwikkelen.

  Interesse? Neem contact op met Richard Hoving.

  Rol van de Board

  De Board brengt in dit traject partijen bij elkaar, faciliteert de discussies tussen deze partijen over de inrichting van het traject en levert uitvoeringscapaciteit en expertise voor de uitwerking van de met elkaar op te pakken acties. De Board onderhoudt bovendien de contacten met Connect, de landelijke trekker van de Green Deal ZES.

  Invitation only

  Nieuws

  Thumbnail van ‘Dit zijn de voorlopers van de circulaire economie’
  | Nieuws

  ‘Dit zijn de voorlopers van de circulaire economie’

  Lees artikel
  Thumbnail van ‘Het verhaal van de MRA is het verhaal van vooruitgang’
  | Nieuws

  ‘Het verhaal van de MRA is het verhaal van vooruitgang’

  Lees artikel
  Thumbnail van Een weerbare, dynamische en wendbare regio
  | Nieuws

  Een weerbare, dynamische en wendbare regio

  Lees artikel
  Thumbnail van Burgemeester Halsema: “Amsterdamse regio is open, stromend en vooruitstrevend.”
  | Column

  Burgemeester Halsema: “Amsterdamse regio is open, stromend en vooruitstrevend.”

  Lees artikel