Goed op weg met Waterstof

Waterstof als brandstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan emissievrij stedelijk vervoer, één van de ambities van de Board. In het Shell Technology Center gingen op 23 mei 2017 ruim 200 stakeholders en andere belangstellenden in gesprek over mogelijke businesscases, het gebrek aan waterstofstations en andere uitdagingen.

Rol van de Board

De board organiseerde deze bijeenkomst. In 2018 werd er opvolging gegeven aan “Goed op weg met Waterstof” door middel van twee co-creatie sessie rondom Waterstof. De organisatie van deze sessies was in handen van Shell.

Meer lezen

Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van waterstof of wil je in contact komen met één van onze partners, dan kun je contact openemen met onze Challenge Lead Mobiliteit Richard Hoving.

#slimgroengezond

Goed op Weg met Waterstof draagt bij aan emissievrij stedelijk vervoer in 2025.