Goed op weg met Waterstof

Over de rol en de potentie van waterstof in de energietransitie wordt veel gesproken, maar wat zijn de kansen en de belemmeringen voor de Metropoolregio Amsterdam?

Rol Board

In 2020 maakt de Board een strategische analyse om de kansen en belemmeringen voor  Waterstofmobiliteit in de MRA in kaart te brengen.

Milestones

  • Stakeholder-analyse Waterstofmobiliteit
  • Learning Community / H2 Café’s Waterstofmobiliteit
  • Kansrijke projecten opwerken tot businesscases ‘Invest MRA’

Meedoen

Wil je meer weten? Neem contact op met onze collega Richard Hoving.