EU Urban Agenda Partnership Innovatief Aanbesteden

Het partnerschap dat Haarlem gaat coördineren met als thema Innovatief Aanbesteden is het twaalfde en laatste partnerschap dat afgesloten is. Partnersteden zijn Nantes (Frankrijk), Vantaa (Finland), Gabrovo (Bulgarije), Erlangen (Duitsland), Larvik (Noorwegen) en Preston (Verenigd Koninkrijk).
We zijn in onze regio bezig met het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Meestal is de technologie geen probleem, we weten hoe we warmtenetten moeten aanleggen of hoe je grondstoffen optimaal kunt hergebruiken. We hebben ook vaak al wel een demonstratieproject gehad, zoals het energieneutraal maken van een wijk of het vervangen van bestelbusjes van een bepaalde organisatie door elektrische busjes. Maar een paar kleine projectjes zetten geen zoden aan de dijk. Het gaat om het vergroten, opschalen, van de goede dingen die we doen, zodat ze ook substantieel gaan bijdragen aan bv. het beperken van de CO2-emissies of het schoner maken van de lucht. Die stap naar iets groters is echter heel moeilijk, maar essentieel voor de uitdagingen waar de Board aan werkt.

Wat heeft dat met aanbesteden en steden te maken?

Binnen een land hebben steden en regio’s behoorlijk wat te besteden. Ze organiseren de publieke ruimte, regelen afvalinzameling en openbaar vervoer, bouwen en gebruiken gebouwen en ga zo maar door. Europa stelt nu al regels voor grote uitgaven van steden, ook wel Europese Aanbestedingsregels. Omdat we in de EU één interne markt hebben, moeten alle bedrijven gelijke kansen hebben om een voorstel in te dienen op een aanbesteding. Hoe mooi zou het nu zijn als Europa niet alleen lastige regels op zou leggen om die interne markt te realiseren, maar steden ook zou kunnen helpen om hun aanbestedingen groener en innovatiever te maken? Sommige steden kunnen dit namelijk al best goed, en anderen staan nog maar aan het begin. Kleinere steden hebben ook niet altijd de juiste medewerkers om dit voor elk onderwerp goed te kunnen doen. Met het Partnerschap dat Haarlem gaat coördineren worden de komende drie jaar alle steden uitgenodigd goede voorbeelden én knelpunten te delen. Aan het eind van die 3 jaar, en waar nodig ook al tussen door, komt dit partnerschap dan met aanbevelingen aan Europa om het aanbestedingsproces beter te regelen.

Rol van de Board

De Board (en ander MRA-gemeenten) ondersteunde Haarlem vanaf het begin van de aanvraag en draagt bij aan dit partnerschap door ervaringen uit de Board Uitdagingen te delen en te verkennen waar betere aanbestedingen oplossingen en transities zouden kunnen versnellen, met name op gebied van Circulair Inkopen en Digitaal Vertrouwen. Ook stelt de Board haar netwerk in de MRA (dus vooral de link met bedrijven en kennisinstellingen) en in de EU beschikbaar waar nodig.

Milestones

Zomer 2018 verschijnt het draft Action Plan, dat eind 2018 gefinaliseerd wordt. Dit plan bevat aanbevelingen voor de EU om Aanbestedingsbeleid te verbeteren en concrete acties voor steden.

Wil jij meer weten of heb je goede voorbeelden van publieke aanbestedingen? Laat het ons weten!

Meer lezen

Neem contact op

  • Amsterdam Economic Board

    Contact

Delen