Brave New Learning

Het leerfestival rond het 100 jarig bestaan van de OBA: Brave New Learning.

Input van de Board voor dit festival zal vooral zijn vanuit TechConnect met als doel om onderwijs meer toekomstgericht te maken, meer in te laten spelen op veranderingen en leren weer hoger op de agenda staat.

Milestones 2019

  • 10 onderwijsinstellingen tekenen manifest circulaire economie.
  • Consortium van minimaal 5 partijen zet een innovatielab mobiliteit neer.
  • 1000 bezoekers bij het leerfestival.

Rol Board

Ondersteuning stuurgroep, initiator Human Capital agenda’s, partner leerfestival.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Viktor Bos, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.

#slimgroengezond

Regionaal arbeidsmarktbeleid waardoor de randvoorwaarden voor het halen van de ambities in de uitdagingen circulaire economie en mobiliteit worden geregeld.