AMdEX – use case circulaire economie

  • Gerealiseerd
  • In Europa zouden we graag een dicht netwerk van die eerlijke marktplaatsen zien, en daarom willen  we dat steden en regio’s hierin een faciliterende rol spelen. Bekijk hier de website van AMdEX.

    In 2020 verkennen we de mogelijkheid voor een use case datagedreven Circulaire Economie binnen het initiatief AMdEX (Amsterdam Data Exchange), bijvoorbeeld met bedrijfsafval. Daarnaast bouwen we voort op de leringen uit de Prijsvraag Digitaal & Circulair die de CTO office van de gemeente Amsterdam samen met de Board in de markt heeft gezet en het initiatief Zero Waste Zuidas.

    Via Amsterdam Smart City zet de Board met haar partners in op integrale gebiedsontwikkeling (circulair, energie en mobiliteit) en een makerzone voor het hergebruik van reststromen (alles vóór recycling). Met als doel om burgers en/of gebruikers te betrekken bij het ontwerp van hun circulaire stad.

    Rol van de Board

    verkennen, onderzoeken