Data voor Mobiliteit: AMdEX & Blockchain

De Board werkt aan emissievrij en slim stedelijk vervoer. Hiervoor moeten veel partijen, op verschillende niveaus en op grote schaal data uitwisselen.

AMdEX – use case Mobility

Samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen identificeren we binnen het initiatief AMdEX (Amsterdam Data Exchange), welke eisen we moeten stellen aan de data uitwisseling op het gebied van Smart Mobility.

Blockchain

Blockchain is een oplossing die data decentraal opslaat en de gebruiker controle geeft over welke data wordt uitgewisseld. Wat kan blockchain technologie bieden voor nieuwe mobiliteitsoplossingen, zoals Mobility as a Service? Welke nieuwe blockchain oplossingen lopen voorop binnen het domein mobiliteit en hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Tijdens de Blockchain Meetup #3: “Mobility x Bockchain” werden enkele geweldige voorbeelden van blockchain applicaties in mobiliteit gepresenteerd. Daarnaast kregen deelnemers de gelegenheid om te delen wat ze nodig hebben en wat ze te bieden hebben aan de Mobility X Blockchain-community.

Heb je ideeën over toepassing van de AMdEX-principes of inzet van blockchain technologie voor mobiliteitsoplossingen, neem dan contact op met Richard Hoving of Willem Koeman.