H2Benelux: Waterstoftankstation Zuidas

Het doel van dit goedgekeurde (juni 2018)  DKTI project is de realisatie van een Shell waterstoftankstation ter bediening van de Zuidas.

Het project begint met het organiseren van de benodigde vergunningen. Vervolgens wordt aangevangen met het bouw klaar maken van de locatie en starten de civiele werkzaamheden. Zodra de civiele werkzaamheden gereed zijn worden de waterstoftankinstallatie-systemen op locatie afgeleverd om daar te worden geïnstalleerd. Zodra alles is geïnstalleerd wordt het gehele waterstoftankstation getest. Wanneer alles goed is bevonden zal het tankstation in gebruik worden genomen.

Resultaat

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijnstof, en geluid te realiseren door de transitie, van het gebruik van  traditionele brandstoffen naar het gebruik van de hernieuwbare emissie-vrije alternatieve brandstof, waterstof, te faciliteren. Het project faciliteert deze duurzame transitie door de uitrol van de innovatieve waterstofinfrastructuur en het gebruik daarvan, te versnellen.
Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn
betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Dit project levert, middels de realisatie van het waterstoftankstation, een waardevolle bijdrage aan een versnelde ontwikkeling van de markt voor waterstof in de regio Amsterdam. Als zodanig draagt het bij aan het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis in de regio.

Over DKTI Transport

Met de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) kunnen ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties in aanmerking komen voor een subsidie voor  transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot.

Dit sluit aan op dedDuurzame brandstofvisie met thema’s als:

 • elektrisch rijden en varen
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer

Lees hier meer over DKTI Transport
Download hier  de samenvattingen van goedgekeurde DKTI projecten

 

Rol  Board

In 2017 organiseerde de Board een awareness bijeenkomst rondom Waterstof in de Metropoolregio Amsterdam . Ruim 200 stakeholders vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden kwamen bij elkaar om op de hoogte gebracht te worden van de nieuwste ontwikkelingen rondom waterstof, maar ook om met elkaar in gesprek te gaan over de knelpunten die worden ondervonden. Deze bijeenkomst vond plaats bij Shell en het verslag lees je hier.

Samenwerkingspartners

Neem contact op

 • Richard Hoving

  Richard Hoving

  Lead Mobiliteit

  Amsterdam Economic Board

Delen