Werkgelegenheid MRA ontwikkelt zich stabiel en positief