variatie inkomens per inwoner binnen gemeenten groter dan tussen gemeenten