Amsterdam Smart City #4: Circulaire vooruitzichten

  • Circular Economy
  • Upcyclen

    Upcyclen: het verwerken van materialen tot nieuwe producten, waarbij de kwaliteit van het materiaal niet veranderd. Afval kan op deze manier nieuwe waarde krijgen doordat er een nieuw product uit ontstaat. Steeds meer gemeenten zijn bezig om afval op een circulaire manier te verwerken, zowel door upcyclen als recyclen. De gemeente Amsterdam is bezig met het opzetten van een Recycle Punt. Wat zijn uitdagingen in dit proces? En hoe worden bewoners hier zo goed mogelijk bij betrokken? Gerard Wiggers, gemeentelijk opdrachtgever voor dit Recycle Punt in Amsterdam zal ons meer vertellen over deze vragen. Daarnaast gaan we met verschillende experts, bedrijven en het publiek in gesprek over deze onderwerpen rondom circulaire afvalverwerking.

    Een programma met:

    • Leonie van den Beuken – Programmadirecteur Amsterdam Smart City
    • Inge Oskam – Lector Circulair ontwerpen en ondernemen bij de Hogeschool van Amsterdam
    • Gerard Wiggers – Thema eigenaar grof- en bijzonder afval, gemeente Amsterdam

    Over Amsterdam Smart City

    Het open innovatieplatform Amsterdam Smart City (ASC)  is één van de programma’s van de Board. ASC jaagt transities aan, waarbij mensen centraal staan. Met verschillende partners verkent, verbindt en versnelt ASC technologische en sociale innovatie projecten in steden om tot een toekomstbestendige Metropoolregio te komen. Op het gebied van circulariteit betekent dit recyclen en het zoveel mogelijk hergebruiken van producten. ASC werkt met verschillende projecten op het gebied van circulariteit om zo snel mogelijk naar een meer circulaire stad te ontwikkelen.

    ASC werkt met een focus op openheid en transparantie, het centraal stellen van de bewoner en samenwerking tussen publieke en private partijen. Met gemeenten en bedrijven als partners van ASC gaan we in gesprek. Op welke manier wordt afval van alle bewoners verwerkt en hergebruikt? Wat kun je zelf doen als bewoner? En hoe kun jij projecten helpen zich verder te ontwikkelen?