Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de MRA?

De Metropoolregio Amsterdam is grondstofarm en daarmee afhankelijk van de import van energiebronnen en grondstoffen. Omdat grondstoffen wereldwijd schaarser worden, willen we deze afhankelijkheid zoveel mogelijk beperken. Bovendien zien we het behoud van producten, onderdelen, materialen en grondstoffen als kans voor de MRA en leidt het, naast een beperking van de afhankelijkheid van grondstoffen, tot:

  • kostenbesparing
  • creatie van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid
  • ontwikkeling van kennis, innovatie en start-ups
  • verlaging van de milieudruk

Waarin onderscheidt de MRA zich van andere regio’s?

In de dichtbevolkte Metropoolregio Amsterdam circuleren grote hoeveelheden producten en grondstoffen. Daarnaast is het een broedplaats voor  vernieuwende ondernemers.  Samenwerking en innovatie zitten in ons DNA: samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en actieve bewoners zetten wij grote stappen richting circulaire economie.

De diverse economische structuur van de MRA biedt daarnaast mogelijkheden om verbindingen te leggen die bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

Ga terug naar de pagina van Circulaire Economie