“Ons huidige stelsel van produceren, gebruiken en weggooien is simpelweg achterhaald”