Digitale infrastructuur verstevigt positie als banenmotor