Ambities

Alle ambities die wij als Board hebben, zijn gefocust op het bijdragen aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam: een CO2-neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder leven en een betrouwbare, duurzame digitale samenleving waarin ieders talent tot ontplooiing komt.

Slim 2025

In 2025 zijn de contouren van een eerlijke en duurzame digitale economie zichtbaar. Een digitale samenleving waarin publieke waarden zijn geborgd, waardoor we technologie op een verantwoorde wijze kunnen toepassen bij onze maatschappelijke vraagstukken en digitalisering van de economie.

Groen 2025

In 2025 is de Metropool Amsterdam een aantrekkelijke plek waar een duurzame toekomst voor nieuwe generaties zichtbaar wordt: op weg naar CO2-neutrale industrie, emissievrije mobiliteit, met hergebruik van of hernieuwbare materialen.

Gezond 2025

In 2025 leven we gemiddeld twee jaar langer gezond. Wij zetten ons in voor langer gezond leven in een gezonde omgeving. Specifieke aandachtspunten zijn schoon vervoer, hergebruik van materialen en slim gebruik van data en kunstmatige intelligentie.

We werken aan het behalen van onze ambities vanuit onze initiatieven en programma’s.