Zorg2025: Zorgen voor gezond gedrag

 • Gezondheid
 • Deze en andere vragen worden beantwoord door de sprekers tijdens deze nieuwe editie van Zorg2025.

  Programma

  • Stimuleren van gezond gedrag in de stad: wat is er aan onderzoek gedaan? Waar is het stimuleren van gezond gedrag nodig en wat wordt er op dit moment gedaan? Wat moeten we samen doen om te zorgen voor gezond gedrag in 2025? – UvA & GGD Amsterdam – Bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg – Prof. Dr. Arnoud Verhoeff
  • “Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag”: anders denken, anders doen… Positieve gezondheid gaat over het aanpassingsvermogen van de mens zoals deze die zelf beoordeelt. Hoe kunnen zorg, welzijn en ondernemers dit ondersteunen of herstellen? Zijn de waarden aan het verschuiven: van problemen oplossen (professional) naar gezondheid ervaren (persoon)? De focus verschuift, de macht ook. Hoe is ons aanpassingsvermogen? En: hoe staan we er in 2025 voor? – BigMove Institute,  Ontwikkelaar en trainer – Marijn Aalders
  • De healthcoin: hoe beloon je mensen die gezonde keuzes maken: hoe maak je gezond gedrag geld waard? Hoe zorg je voor zowel financiële- als gezondheidswinst? Wat kunnen we hier met zijn allen in betekenen? – Healthcoin – Grondlegger – Mike van Holsteijn

  Over Zorg2025

  De Zorg2025-bijeenkomsten worden georganiseerd door Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, SIGRA en de Kamer van Koophandel. De reeks is bedoeld voor aanbieders en innovatieve ondernemers in gezondheidszorg en welzijn. Met deze ontmoetingen brengen we partijen in de gezondheidssector bijeen en bieden we zicht bop ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in gezondheidszorg en welzijn.

  Foto: Presidio of Monterey – Flickr CC