ZORG2025: Smart Outsourcing

Algemeen

Het doel is dan te komen tot voordelen van kwalitatieve of kwantitatieve aard! Wanneer kan dit van toepassing zijn en wat is er voor nodig?

Sprekers:

    • Clinium – Servaas Wibaut. Clinium is gespecialiseerd in de sterilisatie van medische instrumenten en verzorgt de geïntegreerde interne logistiek op de OK voor ziekenhuizen en klinieken. Welke meer waarde biedt dit voor de zorg en waar liggen de uitdagingen?

  • Coppa – Jeroen Meijer. Coppa focust zich op vraagstukken rondom logistiek en inkoop in de zorg. Wat zien zij als de kritische succesfactoren voor outsourcen in de zorg?

  • GoOV – Lars Nieuwenhoff van GoOV en Simone Botman van MEE. GoOV en MEE op weg bieden ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij zelfstandig kunnen reizen. Door zelfstandig te reizen hoeven mensen geen of minder gebruik te maken van speciaal vervoer. GoOV is een app en MEE op weg biedt reismaatjes. Outsourcing en inclusie.

Na deze drie presentaties is er voldoende gelegenheid om te netwerken met andere ondernemers en zorgprofessionals of om met de sprekers nader in te gaan op hun presentatie.

Meer info

Uitnodiging ZORG2025 18 juni 2015 (pdf)

Over Zorg2025

Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, SIGRA en de Kamer van Koophandel organiseren deze netwerkbijeenkomsten voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in de zorg.

Volgende bijeenkomsten: donderdag 15 oktober en dinsdag 8 december