Zorg2025: Innovatie in de zorg, preventie voorop

Algemeen
  • Ellen Willemse (Stichting Toekomst & Techniek, STT): Transmurale Voedingszorg
  • Bas Smallenbroek (Red Jezelf): Preventie en de echte ‘waarom’- vraag
  • Intermezzo: pitches van start-up support organisaties, o.a. ZorgInc., Dutch eHealth Fund & Venture Lab
  • Jip Driehuizen (Beweging.tv): Voorkomen én genezen; vitaliteit aan huis (en op het werk)

Over Zorg2025

Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Health-Lab en Syntens Innovatiecentrum zijn oktober 2012 gestart met tweemaandelijkse ‘Zorg2025’-bijeenkomsten. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van (ICT-) technologie in de zorg.