Zorg2025: Groei van de regio, groei van de zorg (WeMakeThe.City)

 • Gezondheid
 • De huidige groei van grote en middelgrote steden komt onder andere doordat de overheid minder inzet op het stimuleren van suburbanisatie. Tegelijkertijd is er sprake van een toestroom van jongeren, buitenlandse kenniswerkers en in mindere mate welvarende ouderen en lagere inkomensgroepen. Door de bundeling van mensen op een klein geografisch gebied neemt de druk op zorg- en welzijnsvoorzieningen toe. Daarnaast leidt de drukte in de stad tot een verhoogde milieudruk en een slechtere gezondheid. Tijdens deze bijeenkomst kijken we hoe we kunnen inspelen op de groeiende vraag naar zorg en welzijn door de groei van de stad. Daarbij komen vragen aan bod zoals: hoe houden we de steden en haar inwoners gezond? Hoe handhaven we de menselijke maat en hoe houden we de zorg voor iedereen bereikbaar? Welke innovaties zijn er nodig om de groeiende vraag op te vangen? Wat vergt dit van onze huidige zorg en welzijns infrastructuur?

  Tijdens deze Zorg2025 bijeenkomst kun je als zorg- en welzijnsaanbieder, als innovatieve ondernemer of als andere speler in de gezondheidssector kennis, ideeën en initiatieven opdoen en delen. Het programma start om 15:30. Na de inspirerende lezingen kun je tijdens de borrel napraten en netwerken. We ontmoeten je graag op 18 juni in Café Restaurant Dauphine!

  Sprekers

  • Clementine Mol, bouwkundig arts bij Royal HaskoningDHV

  Clementine Mol is ‘bouwkundig arts’ bij Royal HaskoningDHV, met een achtergrond in zowel geneeskunde (basisarts, MSc. AMC) als bouwkunde (BSc. TU Delft). In haar huidige functie binnen RHDHV slaat Clementine een brug tussen de medische wereld en de technische-design wereld. In deze rol werkt ze aan innovatieve en effectieve oplossingen voor complexe uitdagingen in de zorg met als doel een meest optimale omgeving te creëren die bijdraagt aan zorg en gezondheid voor alle belanghebbenden.

  De fysieke omgeving heeft een enorme impact op de gezondheid en welzijn van iedereen in de maatschappij. Dit geldt ook zeker voor de fysieke zorgomgeving. De uitdaging is om constant de zorgomgeving bij te laten dragen aan de processen in de zorgomgeving en de behoeften van haar eindgebruikers (zoals patienten en de verschillende zorgprofessionals). Tijdens Zorg2025 zal Clementine ingaan op trends en ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor de gebouwde zorgomgeving, zorgvastgoed. Clementine zal interessante uitkomsten aanstippen van het Delphi onderzoek ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’ dat door Royal HaskoningDHV is gefaciliteerd.

  • Femke Blokhuis en Nesrine Bouhab van het Actieprogramma Life Sciences & Health van de Gemeente Amsterdam

   Amsterdam investeert de komende jaren 2,4 miljoen om op de komst van EMA en de Brexit in te spelen, en de regio het centrum te maken van gezondheid in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI). Doel is meer economische activiteit en werkgelegenheid, én verbetering van zorg. Femke Blokhuis en Nesrine Bouhab van de gemeente Amsterdam vertellen over het Amsterdam Life Sciences en Health plan en gaan graag in discussie over hoe een sterke en inclusieve Life Sciences en health community kan bijdragen aan een steeds meer diverse stad.

  Lees hier meer over het actieplan wat de  Gemeente Amsterdam i.s.m. Amsterdam Economic Board heeft opgezet.

  Aanmelden

  Meld je tijdig aan, het aantal toegangskaarten is beperkt. Na aanmelding gaan wij ervan uit dat je komt of je anders tijdig afmeldt zodat mensen op de wachtlijst ook een kans krijgen.

  Zorg2025

  De Amsterdam Economic Board organiseert samen met de Rabobank, SIGRA, Ahti en de Kamer van Koophandel Zorg2025 bijeenkomsten. Deze ontmoetingsavonden zijn gericht op het samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en professionals, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen.

  De Amsterdam Economic Board is founding partner van WeMakeThe.City, het festival dat steden beter maakt.