ZORG2025: Gezondheidszorg, maar dan anders

Algemeen

Sprekers:

Coen van Kalken, directeur NIPED. Met het PreventieKompas draagt NIPED bij aan preventie, vroegdiagnostiek en zelfmanagement om zo mensen uit de zorg te houden.

Jos van Lunenberg, CEO Genalice. Genalice werkt aan snelle diagnose en behandeling van complexe DNA gerelateerde ziekten; ICT-ers aan je bed in plaats van doktoren.

David Ikkersheim, Associate Director KPMG-Plexus. KPMG-Plexus werkt aan nieuwe inzichten met als inzet een wijziging van de kostenstructuur; in plaats van betaling per verrichting toe naar betaling op basis van performance.

Over ZORG 2025

Amsterdam Economic Board, Health-Lab, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Amsterdam organiseren elke twee maanden een Zorg2025-bijeenkomst. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van (ICT-) technologie in de zorg.

Volgende datum: 8 april 2014