Zorg2025: financiering van innovaties in de zorg!

Algemeen

Tijdens de vierde bijeenkomst van Zorg2025 wordt met het overheidsprogramma ‘Zorg voor Innoveren’ en de casus van de ‘Sensotive’ ingegaan op hoe je als zorgorganisatie en als ondernemer om kan gaan met ontwikkeling en implementatie van een nieuw product. Financiering komt hierbij uitgebreid ter sprake.

Sprekers

Ron Schipper (NZa) – Zorg voor Innoveren (VWS, NZa, CVZ, ZonMw):
Financiering van innovatieve zorg, wat zijn de mogelijkheden vanuit de overheid?

Thérèse van den Hurk (zorginstellingen Pieter van Foreest) en Gerard Vaandrager (Salusion):
Duopresentatie over het managen en implementeren van een zorginnovatie (inclusief aandacht voor benodigde financiën)

Over Zorg2025

Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Health-Lab en Syntens Innovatiecentrum zijn in oktober 2012 gestart met een vijftal ‘Zorg2025’-bijeenkomsten. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van (ICT-) technologie in de zorg.