Zorg in de stad: gezondheidsdata

 • Gezondheid
 • In een tijd waarin gegevens ‘real time’ worden verzameld via apps, websites, ‘wearables’ en andere media, lijken de kerncijfers van de traditionele gezondheidsmonitor al achterhaald voordat ze uitkomen. Daarnaast staat de representativiteit van deze cijfers onder druk doordat niet alle bevolkingsgroepen goed worden vertegenwoordigd.

  Van welke innovatieve manieren om data te verzamelen kan de GGD gebruik maken om een belangrijke kerntaak uit te voeren? Zijn er al goede voorbeelden? En wat staat nieuwe vormen van dataverzameling in de weg? Kan de data een breder maatschappelijk doel dienen? En mag de GGD haar publieke taak inzetten om data te verzamelen en te combineren?

  Programma

  Over deze vragen en meer, gaan wij in gesprek met onder andere:

  • Marion Stein – programmadirecteur GGD Haaglanden
  • Daniël Tijink – MT-lid Strategie & Zorg ECP Platform voor de Informatiesamenleving
  • Mr. Evert-Ben van Veen – Senior adviseur en directeur MedLawconsult
  • Nicky Hekster – Technical leader Healthcare & Lifesciences IBM

  Gezondheidsonderzoek

  De gemeentelijke gezondheidsdienst beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Eén van de kerntaken van de GGD is het doen van gezondheidsonderzoek en het verzamelen van gegevens over volksgezondheid in de GGD-regio. Elke vier jaar komt er een gezondheidsmonitor uit met kerngegevens over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de bevolking.

  Op zoek naar andere manieren van gegevensverzameling

  Deze gegevens worden sinds jaar en dag verzameld door het afnemen van enquêtes. Een beproefde methode die tegenwoordig aan effectiviteit verliest. Doordat de bereidheid om de enquête in te vullen afneemt, ontstaan er gaten in de gegevensverzameling. Met name jongvolwassenen zijn ondervertegenwoordigd in de steekproeven. Wat betekent dat voor de representativiteit van de kerncijfers? Kunnen deze gaten gedicht worden door andere vormen van gegevensverzameling?

  Big data

  De ontwikkelingen rondom Big Data gaan razendsnel. Ook de GGD beschikt over veel informatie die goed ingezet kan worden voor andere doeleinden. Welke kansen zijn er voor om deze data te delen? Onder welke voorwaarden kan dat plaatsvinden? Welke bezwaren kleven er aan het delen van gezondheidsgegevens?

  Meer informatie

  Dit programma wordt georganiseerd door ‘Zorg in de stad’ in samenwerking met GGD-en. Het volledige programma vind je hier. 

  Foto: Freepik