Zorg2025: kunstmatige intelligentie voor een betere gezondheid

Wil je meer weten over actuele thema’s in de zorg? Tijdens de Zorg2025-bijeenkomst kun je als innovatieve ondernemer in de zorg, welzijns- en zorgaanbieder of andere speler in de gezondheidssector kennis, ideeën en initiatieven opdoen en delen. Drie gastsprekers –meestal een uit het bedrijfsleven, een onderzoeker en een zorgverlener –geven inzicht in de ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Na de inspirerende lezingen kun je tijdens de borrel napraten en netwerken.

Data en kunstmatige intelligentie in de zorg. Iedereen heeft het erover. Iedereen gebruikt data; weinigen machine learning en AI. We kennen allemaal wel een paar grote beloften, maar vaak maar weinig goedwerkende praktijkvoorbeelden. Het ministerie van VWS stelt dat we data moeten standaardiseren. Hebben we daar dan echt iets aan? Jazeker! Deze Zorg2025 bijeenkomst laat dat zien: zinnige, gezondheidsbevorderende, echte praktijkvoorbeelden van het nut van data en kunstmatige intelligentie.

Programma met:

  • Bart Geerts – Healthplus.ai,  laat zien hoe zijn bedrijf met verstand van zowel data als de medische sector bijdraagt aan betere zorg
  • Lucas Fleuren  – AmsterdamUMC, vertelt hoe hij als intensivist op dagelijkse basis gebruik maakt van machine learning om patiënten betere zorg te verlenen.
  • Joanne Ujčič-Voortman – Sarphati Amsterdam. Hoe kun je data,  die voldoet aan de AVG, veilig én werkbaar inzetten voor een betere gezondheid van kinderen?

Over Zorg2025

De Amsterdam Economic Board organiseert samen met de Rabobank, SIGRA, Ahti en de Kamer van Koophandel Zorg2025. Deze ontmoetingsavonden zijn gericht op het samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en professionals, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen.

 

#slimgroengezond

Dit draag bij aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam als de Europese Life Sciences & Health hub.