Zorg 2025: De (digitale) onderneming Jeugd

 • Gezondheid
 • Op donderdag 7 december vindt de 24ste Zorg2025 plaats. Wederom zullen we kansen en uitdagingen voor ondernemers, zorg- en welzijnsprofessionals en onderzoekers met elkaar delen. Deze keer rond het thema:

  “De (digitale) onderneming Jeugd”.

  De jeugd heeft de toekomst. Door als ondernemer op de jeugdigen te richten kun je langdurig bijdragen aan een betere toekomst. Echter de omgeving waarin onze jeugdigen opgroeien verandert snel! Dit heeft positieve maar ook negatieve kanten. Wat kunnen we met elkaar (digitaal) ondernemen om in te spelen op complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp? En hoe zorgen we ervoor dat onze jeugdigen gezond blijven? En wat zijn mogelijkheden om jeugdigen op een speelse manier te bereiken? Waar kunnen ondernemers, zorg- en welzijnsprofessionals en onderzoekers elkaar versterken? Sprekers met een verschillend perspectief geven hier een antwoord op. U bent van harte welkom om met hen in discussie te gaan, onze sprekers:

  Robert Thijssen en Saskia Schalkwijk (SIGRA) – Intro: kansen en uitdagingen om te ondernemen met en voor onze jeugdigen

  Prof. dr. Mai Chin A Paw (VUmc)
  Schetst aan de hand van resultaten uit verschillende onderzoeken hoe het met onze jeugdige generatie gesteld is. Zijn ze wel gezond genoeg bezig? Wat kunnen we (digitaal) met elkaar ondernemen om onze jeugd gezond te houden?

  Levi van Dam (Kwartiermaker Garage2020)
  Garage2020 is de innovatiewerkplaats voor oa zorgprofessionals, design thinkers en tech experts waar oplossingen worden gerealiseerd voor complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp. Levi gaat in op de noodzaak tot radicale vernieuwing in de jeugdhulp en waarom publiek private samenwerkingen hier kansen bieden. Met concrete voorbeelden -als het voorspellen van uithuisplaatsingen met data en het realiseren van stressvrije en betaalbare huisvesting – krijg je zicht op de kansen en mogelijkheden voor samenwerking.

  Lotte Vergouwen en Rose-Anne Dotinga (IJsfontein)
  IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt playful learning vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. Denk aan een serious game voor mentale gezondheid onder jongeren, of een interactieve speelwand die jonge patiëntjes motiveert om in beweging te blijven. Wat zijn hun ervaringen om jeugdigen te bereiken? En welke uitdagingen en kansen zien zij als ondernemer binnen de (jeugd)zorg.

  Pitch regionale voorrondes Zorginnovatie prijs – 23 januari – Georganiseerd door Kamer van Koophandel, Rabobank, SIGRA en Amsterdam Economic Board.

  Over Zorg2025

  De Board, SIGRA, de Kamer van Koophandel en Rabobank Amsterdam organiseren elke twee maanden een Zorg2025-bijeenkomst. Zorg2025 is een netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders en innovatieve ondernemers in de zorg. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de health sector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van (ICT-) technologie in de zorg.