Zervers: feiten en fabels rondom energiebesparing bij ICT omgevingen

Algemeen

Gemeente Amsterdam is een van de belangrijkste ICT-hubs in Europa en wil de datacenter sector graag accommoderen vanwege de economische betekenis voor de stad. Tegelijkertijd heeft Amsterdam de ambitie om de CO2 emissie fors te reduceren. Datacenters in Amsterdam gebruiken ongeveer 11% van de totale elektriciteitsvraag van alle Amsterdamse bedrijven in Amsterdam (2013). Daarom heeft Amsterdam door overleg met Stichting Green IT regio Amsterdam, de inzet van de Wet milieubeheer door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het Vestigingsbeleid datacenters gestuurd op de toepassing van vrije koeling bij datacenters, wat leidt tot zo’n 15% energiebesparing. In 2016 is dit naar verwachting de standaard geworden.

Tijd om nu ook naar het energiebesparingspotentieel ín de datacenters te kijken. Hiervoor is een verkennend onderzoek uitgevoerd in opdracht van Amsterdam naar het energiebesparingspotentieel in ict-omgevingen door Cerios onder begeleiding van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Conclusie is dat er nog eens tussen de 66 en 90% energie bespaard kan worden door het gebruik van nieuwe ICT apparatuur, powermanagement (het goed inregelen van deze apparatuur) en optimale benutting van de capaciteit van de servers (virtualisatie). Maar wat betekent deze uitdaging voor de ict sector en hoe kan de ICT sector deze uitdaging oppakken?

Onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken word je door Cerios, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Dell en VM Ware op interactieve wijze meegenomen in de eerste verkenning van de mogelijkheden om het energiebesparingspotentieel in ict-omgevingen te gaan verzilveren.