Werkevent 2018

Het tegengaan van mismatches op de arbeidsmarkt en de aanpak van werkloosheid blijft essentieel om in te kunnen spelen op de arbeidsmarkt van de toekomst. Uit de nieuwste editie van de Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam 2017 blijkt dat de arbeidsmarkt is verkrapt. Het aantal vacatures is sterk toegenomen. De werkzoekenden beschikken echter niet altijd over de juiste kennis en vaardigheden om dit toenemende aantal vacatures te vervullen.

Tijdens de derde editie van het Werkevent vieren we de afronding van het Regioplan Werk Maken van Talent, halen de lessons learned op en bespreken we met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk hoe nu verder. Kom ook. Deel kennis, wissel ideeën uit en maak werk van talent!

Programma

 • Ontvangst met ontbijt
 • Opening Werkevent – onder leiding van dagvoorzitter Natasja van den Berg.
  • Lessons Learned Regioplan Werk Maken van Talent | Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam, lid Amsterdam Economic Board en oud voorzitter Stuurgroep Human Capital deelt de ervaringen van de afgelopen vier jaar.
  • Presentatie Resultaten van de Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam | D.m.v. een korte video worden de belangrijkste uitkomsten van de monitor gepresenteerd.
  • Het effect van de experimenten van Werk Maken van TalentWim Groot, hoogleraar Economie (UvA) en hoogleraar Evidence Based Education (UM) en lid Stuurgroep Human Capital.
  • Vervolg Talent voor de Toekomst // Werk Maken van Talent | Vooruitkijken met Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland en voorzitter Stuurgroep Human Capital.
  • Keynote: de toekomst van leren en werk | Door Hendrik-Jan Grievink, designer Next Nature Network.

#slimgroengezond

Werk maken van Talent draagt bij aan meer investeringen van werkgevers in huidige en toekomstige talenten, nieuwe vormen van recruitment en meer adaptief onderwijs inspelend op de behoeften van de markt.