Webinar: effecten coronacrisis op woningmarkt en volkshuisvesting in de MRA

 • Algemeen
 • De coronacrisis raakt alle sectoren en dus ook de woningmarkt. De woningnood in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) was en is groot. Maar welke effecten heeft de coronacrisis op vraag en aanbod, op de prijzen van woningen en op de magneetfunctie van de MRA op woningzoekenden? Welke lessen kunnen woningcorporaties trekken uit de vorige crisis?

  Kijk mee via Zoom

  Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 823 – 4101 – 1077.

  Over MRA University

  MRA University biedt elke dinsdag van 1630-1730 uur online en interactieve colleges van topwetenschappers aan beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en bestuurders van bedrijven en overheden om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis op de regio Amsterdam en hoe we daarop kunnen reageren.

  De reeks webinars van MRA University richt zich op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij om onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden zoals arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. MRA University wordt georganiseerd door de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam.

  Eerdere webinars over impact coronacrisis

  Het webinar van prof dr. Boelhouwer is het vierde college in de reeks van online kennisbijeenkomsten onder de naam MRA University. Eerder gaf professor Henri de Groot (VU Amsterdam) een college over de impact van de coronacrisis op de economie van de MRA, sprak professor Ton Wilthagen (Tilburg University) over de effecten van de crisis op de arbeidsmarkt en ging dr. Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) in op de gevolgen van de crisis voor transport en logistiek in de MRA. Eerdere edities bekijk je op de website van MRA University.

  Welke wetenschapper moeten we echt vragen voor volgende edities? Mail naar events@amecboard.com