MRA University: Post-traumatische groei

 • Algemeen
 • Hoe kunnen we goede beleidsafwegingen maken tussen enerzijds innovatie en anderzijds de risico’s die daarmee gepaard gaan? Wat is de route naar (economisch) herstel voor bedrijven en overheden die met zoveel onzekerheden te maken hebben?

  Kijk mee op dinsdag 26 mei van 16:30-17:30 uur

  Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 841 – 5817– 3978.

  Let op: registratie voor dit webinar is niet verplicht, maar wil je achteraf nog verder praten, op de hoogte gehouden worden van eventuele opvolging of het verslag per mail ontvangen? Dan kun je dit aangeven door dit formulier in te vullen.

  Briljante mislukkingen

  Niets menselijks is ons vreemd: we delen liever onze succesverhalen dan onze leermomenten. En dat is zonde, want daarmee belemmeren we innovatie. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert de samenleving in dat opzicht uit te dagen door het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. De stichting heeft tot doel om een klimaat voor ondernemerschap te bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen. Het instituut heeft ruime ervaring opgedaan met het creëren van meer ‘foutentolerantie’ en een gezonder innovatieklimaat in complexe omgevingen.

  Over Paul Iske

  Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij heeft een verleden bij Shell, waar hij voornamelijk kennis binnen en buiten het bedrijf met elkaar in verbinding bracht. Tot 2015 was hij Chief Dialogues Officer bij ABN Amro, verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van (open) innovatie.

  MRA University

  MRA University biedt elke dinsdag van 16:30-17:30 uur online en interactieve colleges van wetenschappers en belangrijke denkers aan beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en bestuurders van bedrijven en overheden om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis op de regio Amsterdam en hoe we daarop kunnen reageren.

  De reeks webinars van MRA University richt zich op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij om onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden zoals arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. MRA University wordt georganiseerd door de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam.

  Voor in je agenda

  • 2 juni – Thomas Rau (RAU) over de kansen die de circulaire economie biedt
  • 9 juni – Barbara Baarsma (boardlid en directievoorzitter van  Rabobank Amsterdam) over het verkorten van (voedsel)ketens
  • 16 juni – Economengesprek met oa Henri de Groot – over de economische situatie
  • 30 juni – Valerie Frissen (Universiteit Leiden) over data en social change

  Eerdere webinars bekijk je op de website van MRA University.

  • professor Henri de Groot (VU Amsterdam) over de impact op de economie
  • professor Ton Wilthagen (Tilburg University) over de effecten op de arbeidsmarkt
  • lector Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) over de gevolgen voor transport en logistiek
  • professor Peter Boelhouwer (TU Delft) over de veranderingen op de woningmarkt
  • Michiel de Vries (Jester) over hoe scenario’s kunnen worden gebruikt om met onzekerheden om te gaan

  Suggesties?

  Welke wetenschapper moeten we écht vragen voor volgende edities van MRA University? Stuur een e-mail naar events@amecboard.com.