We staan stil

  • Mobiliteit
  • Door toenemende files, rondom en in de stad Amsterdam, en overvolle treinen dreigen we als metropool langzaam dicht te slibben. Zonder passende maatregelen worden de komende vijf jaar 68 procent meer files en een toename van 5 procent meer treinreizigers per jaar verwacht. Dit blijkt uit cijfers van het mobiliteitsbeeld van 2016 en de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse.

    Randstad slibt dicht from robbert bovee on Vimeo.

    Om hier passende maatregelen voor te treffen moeten er op kleine en grote schaal investeringen in ons mobiliteitsnetwerk worden gedaan. Aangezien grote infrastructurele projecten doorgaans een lange doorlooptijd hebben, moeten we nu al beslissingen maken die pas over 5 a 10 jaar de bereikbaarheid van de stad gaan verbeteren. Maar welke beslissingen passen bij een sterk groeiende metropoolregio als Amsterdam? En in hoeverre biedt bijvoorbeeld Smart Mobility en MaaS (Mobility as a Service) op de korte en lange termijn oplossingen?

    Misschien een nog belangrijkere vraag is ; Wat voor stad we willen zijn in de toekomst? We denken nog al te vaak dat Amsterdam een stad is van 800.000 inwoners, maar eigenlijk is het al een metropool van bijna 2,5 miljoen inwoners. Een stad die gelijk staat aan evenveel inwoners als in Parijs. Hierbij hoort metropolitaans denken, met als voorbeeld het doortrekken van de metro naar Schiphol, een Oost-west verbinding naar Almere en een ring die niet ophoudt bij de A10 maar verder strekt naar de A5 en de A9. Het is tijd om anders na te denken over de bereikbaarheid van onze stad en op zoek te gaan naar oplossingen die op korte en lange termijn geïmplementeerd kunnen worden.