Vaksessie Strategische inbedding

Al veel partijen in het netwerk van de Amsterdam Economic Board kopen in met impact. Om hen met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen organiseren wij een Impacttrack Facilitair Inkopen.

Een team vanuit elk van de deelnemende organisaties gaat aan de slag met een eigen inkooptraject. We bouwen immers samen aan het commitment om in 2030 100% van de facilitaire diensten, producten en leveringen met impact in te kopen.

Als onderdeel van de Impacttrack Facilitair Inkopen organiseren we voor de deelnemers een aantal korte verdiepende vaksessies.

Vaksessie Strategische inbedding

In deze vaksessie kijken we wat inkopen en impact maken betekent voor allerlei onderdelen van een organisatie. Dit goed inrichten kan veel opleveren, ervaren de deelnemers aan de Impacttrack. Hoe zit het inkooptraject ingebed in je organisatiebeleid? Wie wordt er afgerekend op duurzaamheid? En hoe betrek je collega’s?

Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie, werd hierover onlangs geïnterviewd. Lees hier het volledige interview.

Wil je meer weten over deze vaksessie? Neem dan contact op met inkopenmetimpact@amecboard.com

#slimgroengezond

Wil je vanaf nu ons laatste nieuws en aankomende (online) evenementen ontvangen? Volg ons dagelijks op Twitter , LinkedIn en abonneer u op onze maandelijkse Boardupdate.