Vaksessie Gebouwen: Verbouwen en Beheren

  • Algemeen
  • Een team vanuit elk van de deelnemende organisaties gaat aan de slag met een eigen inkooptraject. We bouwen immers samen aan het commitment om in 2030 100% van de facilitaire diensten, producten en leveringen met impact in te kopen.

    Als onderdeel van de Impacttrack Facilitair Inkopen organiseren we voor de deelnemers een aantal korte verdiepende vaksessies.

    Vaksessie Gebouwen: Verbouwen en Beheren

    In deze vaksessie gaan we onder andere kijken naar hoe je je pand duurzaam kan renoveren en onderhouden, een onderwerp waar verschillende deelnemers mee bezig zijn. Hoe zet je data in voor een duurzaam beheer? Waar vind je circulaire bouwmaterialen? En welke stappen hebben het meeste impact?

    Wil je meer weten over deze vaksessie? Neem dan contact op met inkopenmetimpact@amecboard.com