The Healthy City: Iedereen gezond

 • Algemeen
 • Gezondheid
 • State of the Region
 • Bovendien blijkt er een sterke relatie te bestaan tussen aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond enerzijds en gezondheid anderzijds. Hierdoor zien we op postcodeniveau grote verschillen in gezondheid. In onze groeiende steden is dat steeds meer reden voor zorg. In deze conferentie kijken we vanuit diverse perspectieven naar een aantal grootstedelijke gezondheidsvraagstukken zoals: het begrijpen van gezondheidsverschillen, het stimuleren van gedragsveranderingen, het aanpakken van eenzaamheid en de invloed van data op onze zorg.

  The Healthy City is een programma onderdeel van het WeMakeThe.City festival. De gezonde stad stelt zorg, sport en voedsel centraal.

  Hoe zorgen we ervoor dat we samen gezond oud worden?

  Sprekers: 

  • Prof. Leonard Witkamp, Professor Telemedicine, Klinische Informatica, AMC en Directeur Ksyos.  Zijn er nog ziekenhuizen in 2040? Technologische ontwikkelingen als ‘Telemedicine’ maken het mogelijk om poliklinische zorg steeds meer te digitaliseren. Patienten met eenvoudige aandoeningen kunnen vanuit hun huis gebruik maken van virtuele zorgdiensten die een stuk efficienter en effectiever zijn dan het traditionele aanbod. Dat heeft vele voordelen, maar natuurlijk ook uitdagingen. Leonard Witkamp deelt zijn visie op de toekomst van zorg.
  • Sander Hermsen, Psycholoog en designer, Auteur ‘Draaiboek Gedragsverandering’
   Hoe kunnen we mensen met verschillende achtergronden verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving? Psycholoog en designer Sander Hermsen, auteur van het boek ‘Draaiboek gedragsverandering’ deelt zijn ervaringen.
  • Derde spreker nog aan te kondigen.

  Thema’s die aan bod komen:

  1. Gezondheidsverschillen en voedselomgeving

  2. Aanpak Eenzaamheid Amsterdam

  3. Zorg Gedigitaliseerd

  Deze Urban Conference is gratis, reserveren kan door te klikken op ‘aanmelden’.