Tweedaags CE evenement Parijs

 • Circulaire Economie
 • Doel

  Het doel van deze missie is het ontwikkelen van een meerjarige samenwerking met Frankrijk  op het gebied van circulaire economie.
  Zo worden kansen gecreëerd voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Het programma:

  • geeft inzicht in de dynamiek rondom het huidige Franse circulaire beleid en de knelpunten/kansen die dit met zich meebrengt;
  • de kans Nederlandse circulaire kennis en ervaring, producten en diensten te delen met Franse organisaties;
  • laat zien welke Franse projecten en initiatieven relevant zijn;
  • stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van (circulaire) innovatie;
  • creëert de mogelijkheid tot bi- of multilaterale netwerken en partnerschappen.

  Voor wie?

  De missie is bedoeld voor overheden, bedrijven, start-ups, kennisinstellingen, universiteiten en organisaties met interesse in Frankrijk zijn allen welkom. Ook bedrijven op de financiële markt met circulaire oplossingen worden gevraagd zich aan te sluiten. Samenwerking en het uitwisselen van kennis en innovaties is hierbij het uitgangspunt.

  Waarom Frankrijk?

  Frankrijk is als trekker van het internationale klimaatmilieuakkoord een pionier in het verduurzamen van het klimaat. Hierbij speelt circulaire economie natuurlijk een grote rol.

  Op het gebied van recycling en duurzaam materiaalgebruik wordt Nederland met haar Rijksbrede circulaire programma door Frankrijk als een belangrijk en pro-actief voorbeeld van een circulair economisch land gezien.

  Frankrijk nam onlangs het Nederlandse initiatief Green Deals over waarbij bottom-up initiatieven zo soepel en zo snel mogelijk hun weg vinden naar beleidsimplementatie. Ook de circulaire transitieagenda’s van Nederland en Frankrijk laten veel overeenkomsten zien.

  Op Europees niveau liggen er mogelijkheden voor Frankrijk en Nederland om samen te werken. Recent zijn enkele innovatieprojecten gestart, gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Horizon2020, specifiek toegespitst op de transitie naar een circulaire economie.

  In juni 2018 zal de ‘PIB Waste and Sustainable Energy in France’ aflopen. Wat helder naar voren is gekomen uit dit meerjarenprogramma is dat deze sector steeds intensiever investeert in grondstoffenproductie en logistiek en dat afvalverwerking en -export steeds meer naar de achtergrond schuift.

  Het feit dat hergebruik van grondstoffen en producten meer centraal komt te staan en de wens tot minimalisering van vernietiging van grondstoffen ook in Frankrijk leeft, laat een interessante shift zien van de huidige lineaire naar een circulair economische visie.

  Dit leidt tot een groeiende vraag naar circulaire oplossingen, kennis, diensten en producten in afvalmanagement en de gebouwde omgeving, een ontwikkeling waar Nederland goed op kan inspelen.

  Voorlopig programma

  Het programma van de missie vindt voornamelijk in en om Parijs plaats en bestaat uit gesprekken met Franse organisaties, ministeries, circulaire inkopers, project ontwikkelaars, bouwbedrijven etc., in de vorm van een seminar. Hier worden Franse en Nederlandse ideeën en contacten uitgewisseld. Om de circulaire economie in de praktijk te proeven vindt een aantal bedrijfsbezoeken plaats. Ook de netwerkborrel stelt je in staat in contact te komen met Franse organisaties. Als je geïnteresseerd bent in specifieke marktontwikkelingen of subthema’s is er de mogelijkheid individueel contacten te leggen. In Frankrijk onderhoudt de OREE alle op de circulaire economie gerichte contacten.

  7 maart

  • Aankomst in Parijs
  • Lunch en kennismaking NL-delegatie onderling
  • CE-EC – Seminar (Engels) op de residentie van de ambassadeur:- NL en FR transitieagenda’s;
   – Green Deals, wetgeving en producer responsibility aanpak; FR en NL Green Deal Circulair Inkopen, inzicht in aanbestedingen;
   – Parijs Circulair en Amsterdam Circulair;
   – Olympische Spelen;
   – 2 Franse koplopers over CE (Bouygues Construction/ XTU architectes/ Syctom);
   – Franse en Nederlandse cultuur (ING Paris, BPI Amsterdam);
   – Concept Meer Jaren Programma F-Nl op circulair.
  • Netwerk moment met OREE leden en pitches deelnemers
  • Hotel

  8 maart

  • Bezoek aan relevante Ministerie, gespreksonderwerpen: mogelijk ‘Memorandum of Understanding’ tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van CE, bepalen programmalijnen en onderwerpen.
  • Bezoek aan 2 Franse organisaties (onder voorbehoud):- Nouveau Palais du Justice en presentatie Syctom; Duurzaam bouwen project van ICADE;
   – Grand Paris Express, duurzame bouw nieuwe stations; SNCF; Saclay, gebiedsontwikkeling met warmte net (35 km van Parijs);
   – Fondation GoodPlanet
  • Huiswaarts

  De inschrijving voor dit event is gesloten.  Hier vind je meer informatie over het event.