Talk of the Town #94: House of Skills

  • Talent voor de Toekomst
  • Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens Talk of the Town #94: House of Skills bij Pakhuis de Zwijger.

    House of Skills

    Het House of Skills is een regionale samenwerking van de Metropoolregio Amsterdam waar mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld loopbaanadvies, informatie over de kansen en mogelijkheden in andere sectoren, en trainingen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Het realiseren van omscholing is niet eenvoudig. Weliswaar bestaan er Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (OO-fondsen), maar deze zijn gericht op de eigen sector. Omscholing naar een andere sector is vaak niet mogelijk. Terwijl de nieuwe banen juist vaak in andere branches te vinden zijn. Het House of Skills voorziet in deze behoefte. Annelies Spork is als Senior adviseur arbeidsmarkt direct betrokken bij het opzetten van het House of Skills en zal tijdens deze avond hier meer over vertellen.