State of the Region 2019

 • Circulaire Economie
 • Digitale Connectiviteit
 • Energie
 • Gezondheid
 • Mobiliteit
 • State of the Region
 • Talent voor de Toekomst
 • Als regio doen we het goed, maar het kan beter. Het streven is naar groen licht op alle verbindingen: fysiek, digitaal en sociaal, nu en in de toekomst. Om nooit verkeerd of niet verbonden te zijn, moeten we op veel verschillende lagen weten en begrijpen wat er speelt. Lokaal, regionaal, nationaal, internationaal. Geen enkele plek staat op zichzelf, geen persoon, geen organisatie staat op zichzelf. Alles is deel van een groter samenhangend geheel. Daarbij spelen zichtbare en onzichtbare machten en krachten, regels, richtlijnen, overtuigingen, afkomsten, culturen, verwachtingen, aannames, overeenkomsten en verschillen een rol. Onze ambities zijn groot. Net als andere stedelijke gebieden staan wij tegelijkertijd voor uitdagingen, die we als individu, bedrijf of overheid niet alleen kunnen oplossen.

  Samenwerken en verbinden

  Op alle plekken waar mensen samen leven en een samenleving vormen, is het daarom cruciaal om goed verbonden te zijn. Wanneer we de ander en de andere perspectieven niet kennen, begrijpen en doorgronden, komen we niet verder. Samen kunnen we deze uitdagingen aan: hoe zijn en blijven we de slimme, groene en gezonde regio die voor iedereen toegankelijk blijft? Samenwerken en verbinden zit deze regio in het bloed. Al sinds de zeventiende eeuw werken de inwoners, de ondernemers en de overheden in het gebied rond Amsterdam nauw met elkaar samen aan uitdagingen en vraagstukken die de grenzen van de lokale gemeenschap, de streek en het land overschrijden. We kunnen hier veel omdat we elkaar kennen, omdat de lijnen kort zijn. Zo staan we ook internationaal bekend: om onze creativiteit, vindingrijkheid en handelsgeest. Onze uitgangspositie is goed: de Metropoolregio is internationaal goed bereikbaar en de deelregio’s zijn onderling goed met elkaar verbonden. De open houding en de handelsgeest, in combinatie met innovatie en creativiteit, typeren de cultuur van onze metropool. Die biedt daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonomgeving voor haar inwoners en een welkome plek voor alle bezoekers.

  Facts & Future

  Op 17 juni 2019 vindt de tweede editie van State of the Region plaats. Het evenement in de Metropoolregio Amsterdam waarbij de belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en regionale overheden bij elkaar komen om samen het gesprek aan te gaan over deze veranderingen én mogelijke oplossingen. Tijdens de ‘Facts’ laat VU-hoogleraar Henri de Groot op basis van de Economisch Verkenningen zien hoe de Metropoolregio er voor staat en zich ontwikkelt. Tijdens de ‘Future’ kijken we door de bril van een internationale topspreker naar de Metropoolregio. Ter afsluiting spreekt de burgemeester van Amsterdam de State of the Region uit waarbij ze haar visie geeft op onze gezamenlijke toekomst in de Metropoolregio Amsterdam. Femke Halsema is niet alleen onze burgemeester maar ook voorzitter van de Amsterdam Economic Board, de Metropoolregio Amsterdam en de Metropool Amsterdam Club van amsterdam&partners. State of the Region is een initiatief van de overheden van de Metropoolregio Amsterdam, amsterdam&partners, de Amsterdam Economic Board en WeMakeThe.City.

  Meer informatie over State of the Region vind je op www.stateoftheregion.nl 

  Dit is een besloten evenement waar persoonlijke  uitnodigingen voor zijn verzonden. Zijn we jou vergeten uit te nodigen? Stuur ons dan een e-mail via stateoftheregion@amecboard.com

  Kijk hier voor een overzicht van State of the Region 2018:

  WeMakeTheCity

  WeMakeThe.City volgt direct op State of the Region en is het festival dat de stad en regio beter maakt. Zeven dagen lang – van 17 t/m 23 juni – pakken we, met publiek én experts, urgente uitdagingen voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving op. Klik hier voor een impressie van vorig jaar en volg het laatste nieuws via WeMakeThe.City.