Smart Mobility MRA festival 2020

 • Mobiliteit
 • Op maandag trappen we de week plenair af met een spetterende virtuele bijeenkomst. Na deze opening start het maatwerkprogramma waarin je op basis van je interesse, ervaring en beschikbare tijd zelf kunt kiezen welke sessie je bij wilt wonen. Vanwege corona, zijn alle festivalactiviteiten digitaal te volgen.

  We nodigen je van harte uit om je aan te melden op het festivalplatform. Hier kun je het volledige programma bekijken, je eigen festivalprogrammering samenstellen en de sessies van je keuze aan je agenda toevoegen.

  Plenair programma: maandag 16 november 10.00 – 11.15 uur
  Onder leiding van Marijke Roskam en tafelheer Geert Kloppenburg, passeert in 5 kwartier een breed scala aan gasten en onderwerpen de revue. Uitgezonden vanuit de Johan Cruijff ArenA, maar vanuit huis live te volgen:

  • Mobiliteit in de MRA en de manier waarop Smart Mobility hieraan bijdraagt: in gesprek met Thea de Vries (secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam) en Emiel Reiding (secretares-directeur Metropoolregio Amsterdam)
  •  Visie op ‘het nieuwe reizen’: met onder andere Marco te Brömmelstroet (fietsprofessor en co-auteur van het boek ‘Recht van de snelste’) en Maurits van Hövell (verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de Johan Cruijff ArenA en spreker in de podcast ‘A Radical Redesign for Amsterdam’)
  • Reflectie op huidige ontwikkelingen vanuit transitieperspectief: een intermezzo door Derk Loorbach van onderzoeksinstituut Drift.
  • De ontwikkeling van hubs – Concrete ervaringen uit experimenten: nader verkend door onder andere Willem van Heijningen (opdrachtgever bij Verkeer & Openbare Ruimte) en Banou Abdullah (trainee) van de gemeente Amsterdam.
  • En meer…

  Maatwerkprogramma: maandag 16 november 11.30 – donderdag 20 november 15.30 uur
  We hosten tijdens de festivalweek ruim 25 interactieve sessies georganiseerd voor en door collega-vakgenoten: werkateliers, masterclasses en verkennende smart mobility-safari’s. Alle sessies geven antwoord op vragen die leven bij professionals en nieuwkomers binnen de vijf smart mobility-thema’s van ons platform. Bepaal zelf aan welke en hoeveel sessies je deelneemt.

  Wil je napraten over wat je deze week hebt gehoord of over je eigen vraagstuk? Iedereen dag kun je tijdens de lunch in gesprek met het MRA Smart Mobility team. Dus stel je vragen of kaart aan bij welke onderwerpen je advies of contacten kunt gebruiken en ga met andere professionals in gesprek.

  Kijk voor meer informatie op de website van het event en  volg Smart Mobility MRA op LinkedIn.

  Over het Smart Mobility Platform MRA

  De gemeente Amsterdam én de samenwerkende overheden in de Metropool Amsterdam (MRA) zien kansen om met Smart Mobility oplossingen de bereikbaarheidsopgaven in de stad en de regio aan te pakken. Om deze reden is het Smart Mobility Platform MRA 2018-2022 ontwikkeld. Het doel van dit platform is het aanjagen en verbinden van toepassingen die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de stad en de regio.

  Rol Board

  Dit MRA-programma voor de periode 2018 – 2022 is in 2017 gezamenlijk opgesteld door:  De Vervoerregio Amsterdam, Provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Haarlem, Almere, Haarlemmermeer en de Amsterdam Economic Board.
  Vier thema’s staan hierbij centraal:

  • Mobility as a Service (MaaS)
  • Voertuigtechnologie
  •  Data & IOT
  • Fysieke/digitale infrastructuur

  Binnen het programma wordt onder andere gekozen voor schone en duurzame opties voor vervoer, waarbij een directe verbinding is gelegd met onze ambitie dat in 2025 al het  stedelijk vervoer in de MRA in 2025 emissievrij moet zijn.  De Board denkt mee over de strategische lijn van het programma en zorgt er hiernaast ook voor dat de initiatieven binnen het programma worden versterkt door het maken van verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.