Smart Mobility MRA festival 2020

Een vierdaags-festival over de bijdrage van Smart Mobility aan de mobiliteitsvraagstukken in de Metropool Amsterdam.

Een mix van online en lokale events waarbij jouw kennis en ervaring belangrijke input zijn. Zet het Smart Mobility MRA Festival 2020 alvast in je agenda.

Kijk voor meer informatie op de website van het event en  volg Smart Mobility MRA op LinkedIn.

Over het Smart Mobility Platform MRA

De gemeente Amsterdam én de samenwerkende overheden in de Metropool Amsterdam (MRA) zien kansen om met Smart Mobility oplossingen de bereikbaarheidsopgaven in de stad en de regio aan te pakken. Om deze reden is het Smart Mobility Platform MRA 2018-2022 ontwikkeld. Het doel van dit platform is het aanjagen en verbinden van toepassingen die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de stad en de regio.

Rol Board

Dit MRA-programma voor de periode 2018 – 2022 is in 2017 gezamenlijk opgesteld door:  De Vervoerregio Amsterdam, Provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Haarlem, Almere, Haarlemmermeer en de Amsterdam Economic Board.
Vier thema’s staan hierbij centraal:

  • Mobility as a Service (MaaS)
  • Voertuigtechnologie
  •  Data & IOT
  • Fysieke/digitale infrastructuur

Binnen het programma wordt onder andere gekozen voor schone en duurzame opties voor vervoer, waarbij een directe verbinding is gelegd met onze ambitie dat in 2025 al het  stedelijk vervoer in de MRA in 2025 emissievrij moet zijn.  De Board denkt mee over de strategische lijn van het programma en zorgt er hiernaast ook voor dat de initiatieven binnen het programma worden versterkt door het maken van verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.