Smart Data, Smart City: Tech jobs in the region

  • Algemeen
  • Talent voor de Toekomst
  • TechConnect is een programma dat het Tech talent ecosysteem in de Amsterdam Metropoolregio de komende vier jaar gaat versterken en inclusiever gaat maken, door mensen te activeren, op te leiden, om- en bij te scholen en aan te trekken. Om een goed beeld te krijgen van de facts & figures wordt er ook gewerkt aan de TechConnect Graph. Op dit moment ontwikkelt de Amsterdam Economic Board een model om de vraag en het aanbod van Tech talent in kaart te brengen, nu en in de toekomst. Dit doen we samen met de Gemeente Amsterdam, maar ook met LinkedIn en andere partijen in de stad. Tijdens deze sessie in Datalab willen we je een introductie geven over Techconnect, het model van de TechConnect Graph in ontwikkeling laten zien en met je in gesprek gaan over de missende puzzelstukjes en hoe we het gat tussen vraag en aanbod kunnen verkleinen. Denk jij ook mee?