Sharing best practices stadslogistiek

 • Mobiliteit
 • Tijdens de bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op LEVV-LOGIC. Binnen dit project wordt twee jaar lang onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. Hogeschool van Amsterdam (projectleider) en Hogeschool Rotterdam ontwikkelen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV. Het doel: een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek. Het onderzoek is in september 2016 gestart.

  Programma

  12:00 – 12:30 Lunch
  12:30 – 13:15 Introductie
  13:15 – 15:00 Workshops
  15:00 – 16:00 Projectenmarkt met studenten – de projectenmarkt is voor iedereen te bezoeken van 14.00-16.00 uur in OBA Oosterdok, 6e etage
  16:00 – 17:00 Studenten battle
  17:00 – 19:00 Borrel

  Workshops

  1. Workshop LEVV-LOGIC 1: Business Modellen
  2. Workshop LEVV-LOGIC 2: Elektrische wagenparken

  Studentprojecten HvA

  1. Slimme bevoorrading van UvA en HvA aan de Wibautstraat – HvA Facilities
  2. Reactie bewoners op inzet lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden – HvA project LEVV Logic
  3. Fietsparkeren Centraal Stationbuurt – Gemeente Amsterdam
  4. Fiets parkeren Gerard Douplein – Gemeente Amsterdam
  5. Logistiek bij het vervangen van gas- en energiemeters door ‘slimme meters’ in Diemen – Energiewacht
  6. Toekomstige bottlenecks en oplossingen voor persoonlijke mobiliteit van Amsterdamse hotels – Gemeente Amsterdam i.s.m. drie hotels
  7. Toekomstige bottlenecks en oplossingen voor goederenvervoer van Amsterdamse hotels – Gemeente Amsterdam i.s.m. drie hotels
  8. Logistiek model voor het leveren vanuit een foodhub aan locaties van UvA en HvA – HvA Facilities en Cormet
  9. Het ‘skippy’ model voor de Amsterdamse afval- en grondstoffeninzameling – Gemeente Amsterdam i.s.m. drie hotels
  10. Inzameling afgedankte en bruikbare bouwmaterialen via milieustraten 2.0 – HvA Facilities en Cormet