Seminar – Circulair ondernemen in Centraal en Oost-Europa

 • Circulaire Economie
 • Circulaire kansen in Centraal en Oost-Europa

  De beweging naar een circulaire economie in Centraal en Oost-Europa creëert kansen voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Het circulaire economie-pakket van de Europese Commissie brengt verplichtingen mee om meer te gaan recyclen, minder te storten en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in te richten. Daarnaast stimuleert het circulair ontwerp en dwingt het pakket lidstaten tot specifieke maatregelen op het gebied van voedsel, biomassa, bouw, elektronica en kunststof. Nederland heeft hierin een voortrekkersrol en kan andere lidstaten ondersteunen bij het opzetten en implementeren van maatregelen.

  Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, komt er veel geld beschikbaar uit Europese fondsen en financieringsprogramma’s (bv Horizon2020, LIFE en Structuurfondsen). Hierdoor ontstaat er potentie voor innovatie en een markt voor circulaire producten en diensten in de groeimarkt Centraal en Oost-Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van afval en recycling, eco-design, circulaire principes in ruimtelijke inrichting, het sluiten van de watercyclus, terugwinnen van grondstoffen uit slib, circulaire steden etc.

  Om de kansen in beeld te brengen en te bepalen welke vervolgactiviteiten relevant zijn om die te verzilveren, vindt op donderdag 29 juni een kansenseminar plaats. Deze wordt georganiseerd door het platform Holland Circular Hotspot samen met FME/ENVAQUA, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Royal HaskoningDHV.

  Wat komt aan bod?

  Naast een inhoudelijke sessie over marktkansen voor circulaire economie en financieringsmogelijkheden gaan we business cases inventariseren en mogelijkheden voor follow-up bespreken tijdens interactieve break-out sessies met de vertegenwoordigers van Nederlandse Ambassades in Roemenië en Bulgarije, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ondernemers en het platform Holland Circular Hotspot. Tijdens de borrel is er uitgebreide gelegenheid tot netwerken.

  Voor wie?

  Het evenement richt zich op Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde organisaties op het gebied van circulaire economie die actief zijn of willen worden in Polen, Roemenië en/of Bulgarije. De bijeenkomst is met name interessant voor de medewerkers die het overzicht hebben c.q. beslissen over exportinspanningen van uw organisatie.

  Deelname en kosten

  Deelname is gratis, inschrijven kan tot en met 19 juni 2017. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, dan worden de aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Programma

  Het meest actuele programma vind je hier