Roadmap Amsterdam: naar een duurzame toekomst

 • Amsterdam Smart City
 • Circulaire Economie
 • Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, presenteert de Roadmap met praktische voorbeelden uit lokale buurten en toont de verschillende scenarios in het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Gaan we Monumentenzorg opzij schuiven en de binnenstad grootschalig renoveren? Gaan we warmtenetten aanleggen in de grachten? Of blijven we toch aan het gas, maar dan bijvoorbeeld biogas?

  “CO2-neutraal en aardgasvrij worden, in lijn met de Parijs-akkoorden.” Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Amsterdam is een stad met een grote variatie aan wijken gebouwd in verschillende tijdsperioden, die elk om een specifieke benadering vragen. Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, uitleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige productiefaciliteiten voor zonnestroom, geothermie en groen gas. Dit vraagt om harde keuzes, een strakke planning en doortastende aanpak. Het nieuwe college mag er na 21 maart meteen mee aan de slag. Om de transitie tot een succes te maken, met een verbetering van de leefkwaliteit van Amsterdam, moeten politiek, overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken.

  Vanuit het Europese onderzoeksproject City-zen is gewerkt aan een routekaart (‘Roadmap’) die kan helpen bij deze Amsterdamse energietransitie.

  Met in dit programma onder andere:

  Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Jasper Groen (GroenLinks), Ilse Wissink (Energy Exchange Enablers), Otto Reinstra (Waternet), Ilse Koreman (Groene Grachten) , Ingrid Houtepen (Stichting !WOON)