Recurf eindevenement

  • Circulaire Economie
  • Door textielresten te combineren met biobased plastics ontstaan nieuwe materialen met unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Bij voorkeur worden hiermee producten ontwikkeld die de bedrijven die de textielresten ter beschikking hebben gesteld, zelf weer kunnen gebruiken of verkopen; een interessant circulair business model, met zowel economische als ecologische waarde.

    Tijdens het eindevenement worden resultaten van RECURF getoond en vooruit geblikt naar vervolgonderzoek. Samen met de projectpartners en andere geïnteresseerden worden kansen en mogelijkheden besproken en bekeken van dit innovatief biocomposiet materiaal.