Partnermeeting: City Fest en State of the Region 2018

  • Algemeen
  • State of the Region moet daarbij het event worden waar de belangrijkste stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden samen komen om hun visie op en de resultaten van de regio te delen en de gezamenlijke uitdagingen met elkaar bespreken.

    City Fest moet een aansprekend en veelvormig innovatie-evenement worden, waar bedrijfsleven, gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen, start-ups, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit de Metropoolregio Amsterdam de handen ineen slaan en hun gezamenlijke antwoorden tonen op de grote maatschappelijke opgaven die op stedelijke regio’s afkomen.

    Aanmelden kan via: info@cityfest.amsterdam.