Panel ‘Digitial skills for citizens’ empowerment’

  • Talent voor de Toekomst
  • Dit panel vindt plaats tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden. Doel van het panel is om te pleiten voor publieke en private partnerschapsmodellen, waarbij zowel overheden als bedrijven als werkgevers gezamenlijk investeren om relevante digitale vaardigheden te ontwikkelen en deze af te stemmen op de lokale marktvraag naar digitaal talent.

    Met vertegenwoordigers van zowel de regionale overheden (Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel van Madrid) als experts uit het bedrijfsleven (Amazon AWS, Airbus) zullen we bespreken hoe we de bestaande mechanismen voor opleidingen kunnen versnellen en hoe we schaalbare resultaten kunnen bereiken door middel van digital en blended learning.

    Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst, neemt namens de Amsterdam Economic Board deel aan het panel.

    Lees hier het volledige programma.