Op weg naar slimme en schone bevoorrading in jouw bedrijf!

De impact van dagelijkse levering van goederen aan een bedrijf/organisatie is vaak groter dan je denkt. De vele dagelijkse ritten van leveranciers betekenen een directe aanslag op het milieu, op de drukte, verkeersoverlast en filevorming in de stad en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Door als organisatie nieuwe slimme en schone voorwaarden te stellen aan de wijze van bevoorrading kan je direct een maatschappelijke bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit en een leefbare regio. En vaak leidt die nieuwe aanpak ook nog tot kostenbesparingen.

Wil je hier meer over weten? Dan is dat mogelijk.

Deze middag praten we je bij over de partijen die al actief betrokken zijn, lichten we een inspirerend voorbeeld toe van de HvA/ UVa en krijg je een aanbod om ook deel te nemen.

 

Deze aanpak is onderdeel van de GREENDEAL ZES MRA. Wil je meer weten? neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit, Richard Hoving.