Officiële lancering van HvA Expertisecentrum Applied AI

  • Algemeen
  • Digitale Connectiviteit
  • Schuif aan bij de feestelijke, online lancering op donderdagmiddag 5 november. Je hoort dan meer over het belang van AI-toepassingen en de stappen die sinds de start in januari zijn gezet. Wetenschappelijk directeur van het expertisecentrum Nanda Piersma neemt je mee in de laatste ontwikkelingen, Jann de Waal (oprichter van INFO & voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie) verzorgt een keynote over het belang van ontwerpend onderzoek bij de ontwikkeling van verantwoorde AI toepassingen en de Raad van Advies van ECAAI neemt deel aan een paneldiscussie. Ook zal Nina Tellegen, algemeen directeur van de Amsterdam Economic Board, op het evenement spreken. Dit is hét moment om ze het hemd van het lijf te vragen! Dus wil je alles over het expertisecentrum weten? Meld je dan hier aan voor de lancering.

    Over het Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence

    Artificiële Intelligentie (AI) en Data Science dringen door in alle haarvaten van de maatschappij. Zij beïnvloeden de toepassingen van alle sectoren en beroepen – in meer of mindere mate – waarvoor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) opleidt. De HvA heeft daarom op 1 januari 2020 het expertisecentrum Applied AI opgericht. Nu een Centre of Expertise in wording. Daarmee investeert de hogeschool in de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs van toegepaste AI binnen alle domeinen en studierichtingen. Iedere faculteit beschikt over een lab, waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied.

    De activiteiten en resultaten van de labs voeden het onderwijs en het onderwijs. Opleidingen en studenten worden bij de labs betrokken, onder meer door (afstudeer-)opdrachten, minoren en vakken in het curriculum. Vanuit de labs komen organisaties in contact met AI talent op zowel bachelor- als masterniveau.