NewSchool meet-up – ‘Succesvolle drop-outs’

Algemeen

Programma

  • Panelgesprek met drie drop-outs: wat zijn de obstakels en knelpunten van het bestaande onderwijssysteem?
  • Case Codam: ‘peer-to-peer learning’, studenten leren van elkaar, als alternatief leermodel.
  • Case Studiezalen: opvang van drop-outs als alternatief leermodel.
  • Cases Digital Society School (HvA) en Hyperion Lyceum: new-schooltoepassingen binnen old-schoolonderwijs.
  • Wrap-up: wat zijn de conclusies en wat gaan we ermee doen? Welke aanbevelingen kunnen we formuleren voor onderwijsinstellingen?

Sprekers

  • Lisa Stamm van Codam
  • Abdelhamid Idrissi van Studiezalen
  • Zlatina Tsvetkova van de Hogeschool van Amsterdam (Digital Society School)
  • Iris Driessen van Hyperion Lyceum

Over NewSchool

NewSchool is een platform waarop kennis over nieuwe vormen van leren wordt gedeeld, zowel offline als online. Het programma bestaat uit verschillende meet-ups met pioniers en experts op dit gebied. Daarnaast wordt in samenwerking met de organisaties op het Marineterrein een traject voor docenten ontwikkeld. Het doel is om voor zoveel mogelijk mensen onderwijs toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Leren op Marineterrein Amsterdam

Technologische ontwikkelingen leiden tot een heel nieuw type banen. Daarvoor hebben we andere vaardigheden nodig. Daarbij horen ook nieuwe manieren van leren. Organisaties op het Marineterrein werken samen aan slimme oplossingen om mensen hierbij te helpen. Door nieuwe manieren van leren te bedenken, te testen en hier op het terrein toe te passen, willen we onze samenleving, onze stad en onze buurt weerbaarder maken voor die snelle veranderingen.