Nationale Milieudag 2019 – Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?

 • Circulaire Economie
 • Energie
 • Er lopen verschillende transities gelijktijdig. Naast de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie, zijn er transities nodig op het gebied van voedsel, mobiliteit en biodiversiteitsherstel. Bij alle transities spelen grote maatschappelijke vragen en een flink deel hiervan ligt op het bordje van de milieuprofessional. Wat kun je doen? Is het een radicale omslag? Of is een aanpak in kleine stappen, gaandeweg lerend, effectiever? Hoe zorgen we dat de ene transitie niet ten koste van de andere gaat? Wat zijn valkuilen? Wie worden de winnaars en verliezers? En hoe gaan we daar dan mee om?

  De Nationale Milieudag 2019 komt met antwoorden. Na de opening door gedeputeerde Rik Janssen van de Provincie Zuid-Holland, worden we bijgepraat door inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Dit gebeurt onder leiding van de kersverse nieuwe voorzitter van de VVM, Antoine Heideveld.

  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, zal vertellen wat haar visie op de transities is en wie waarvoor aan zet is.

  Marjolein Brasz, Amsterdam Economic Board, schetst hoe de Metropoolregio Amsterdam met de verschillende transities omgaat en welke toekomstperspectieven zij daarin ziet.

  Uit Duitsland komt prof. dr. Stefan Lechtenböhmer van het gezaghebbende Wuppertalinstituut. Hij is een van de co-auteurs van het boek Die Grosse Transformation, waarin het Wuppertalinstitut de stand van zaken en het denken over hele breedte van de duurzaamheidsopgaven schetst.

  De stand van het denken in de Nederlandse transitiewetenschap wordt geleverd door Flor Avelino, van het aan de Erasmus Universiteit verbonden instituut DRIFT.

  Vervolgens gaan we in deelsessies aan de slag met de verschillende transities. Deze workshops worden georganiseerd door de secties van de VVM. In een plenaire afsluiting maken we de balans op.

  Over de VVM

  De VVM www.vvm.info is hét kennis- en relatienetwerk voor milieu- (en duurzaamheids)professionals en zet zich in voor de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent. Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale contacten.