Metropoolregio Actueel: MRA University met Henri de Groot

  • Algemeen
  • Het format van MRA University onderscheidt zich van de reguliere uitzendingen van Metropoolregio Actueel doordat slechts één spreker aan tafel komt en voor verdieping zorgt. Dit geeft nog meer gelegenheid voor het stellen van vragen over onderwerpen die bijvoorbeeld lokaal of deelregionaal aan de orde zijn in relatie tot de schaal van de gehele MRA. Zo kunnen de antwoorden de kijker gerichter helpen bij het vormgeven van beleid in deze onzekere coronatijd.

    Economische verkenningen

    Deze uitzending staat in het teken van verdieping, namelijk op de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA). De EVMRA zijn in november op hoofdlijnen gepresenteerd. In deze uitzending gaat hoofdauteur prof. dr. Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, dieper op de verkenningen in. Zo licht hij onder meer de economische situatie in verschillende deelregio’s van de MRA nader toe. Ook gaat de professor in op de huidige stand van zaken van de economie.